Օգտվելով քարտեզից՝ հետևյալ հաջորդականությամբ գրեք թվերով համարակալված կղզիների միայն անվանումները՝ \(14;1;2;3\):
 
Ընդ որում հաշվի առեք, որ \(5,7\) և \(9\) թվանշանները վերաբերում են տվյալ կղզիախմբին, ոչ թե մեկ կղզուն:
 
1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
Asia-Island.jpg