Ավելացրեք բաց թողնված բառերը:
 
Եվրասիա մայրցամաքի տարածքի մեծ մասը Գրինվիչի միջօրեականից   է ձգվում, իսկ փոքր մասը՝  :