Գրեք, թե Ֆրանսիային պատկանող ո՞ր թերակղզու ափերն են ողողում Բիսկայան ծոցի ջրերը :
 
Գրել թերակղզու միայն անվանումը: