Գրեք, թե Մարմարա ծովից անմիջապես հյուսիս գտնվող ո՞ր օբյեկտով է անցնում Եվրոպայի և Ասիայի միջև բաժանարար գիծը: