Ընտրեք, թե նշված կղզիներից ո՞րն է մասամբ մտնում Մեծ Բրիտանիա պետության կազմի մեջ: