Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Եվրասիայի աշխարհագրական դիրքը և ափագիծը Նյութը նվիրված է Եվրասիայի աշխարհագրական դիրքի առանձնահատկություններին և խոշոր կղզիների, թերակղզիների, ափերը ողողող ծովերի, ծոցերի, նեղուցների և ջրանցքների աշխարհագրական տեղաբաշխմանը
2. Եվրասիայի ափագիծը (շարունակություն): Ասիա Նյութը նվիրված է Ասիա աշխարհամասին պատկանող կղզիների թերակղզիների և դրանց ափերը ողողող ծովերի, ծոցերի և նեղուցների նկարագրին

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Եվրասիայի ծայրակետերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Եվրասիա մայրցամաքի ծայրակետերի իմացությունը
2. Ասիայի թերակղզիները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Ասիայի թերակղզիների աշխարհագրական առանձնահատկությունների իմացությունը
3. Եվրոպան Ասիայից բաժանող գիծը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Եվրասիայի տարածքում առանձնացվող երկու աշխարհամասերի՝ Եվրոպայի և Ասիայի միջև բաժանարար գծի օբյեկտների իմացությունը
4. Եվրոպայի կղզիները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Եվրոպա աշխարհամասին պատկանող նշանավոր կղզիների իմացությունը
5. Եվրոպայի ափերը ողողող ծովերն ու ծոցերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Եվրոպայի ափերը ողողող ծովերի և ծոցերի իմացությունը
6. Եվրասիայի ափերի մոտ գտնվող նեղուցներն ու ջրանցքները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Եվրասիա մայրցամաքի ափերի մոտ գտնվող նեղուցների ու ջրանցքների աշխարհագրական բաշխման իմացությունը
7. Եվրասիայի աշխարհագրական դիրքը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Եվրասիայի աշխարհագրական դիրքի առանձնահատկությունների իմացությունը
8. Ասիայի կղզիները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Ասիայի կղզիների աշխարհագրական առանձնահատկությունների իմացությունը
9. Եվրոպայի թերակղզիները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Եվրոպայի թերակղզիների աշխարհագրական առանձնահատկությունների իմացությունը
10. Ասիայի ափերը ողողող ծովերն ու ծոցերը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Ասիայի ափերը ողողող ծովերի և ծոցերի աշխարհագրական առանձնահատկությունների իմացությունը
11. Ասիայի կղզիների ճանաչումը քարտեզով 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Ասիայի կղզիների աշխարհագրական տեղադիրքի իմացությունը քարտեզի միջոցով
12. Եվրոպայի կղզիների ու թերակղզիների ճանաչումը քարտեզով 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Եվրոպային պատկանող կղզիների և թերակղզիների աշխարհագրական բաշխման իմացությունը քարտեզի միջոցով
13. Ասիայի թերակղզիների ճանաչումը քարտեզով 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Ասիայի թերակղզիների աշխարհագրական բաշխման իմացությունը քարտեզի միջոցով
14. Ասիայի ծովերի և ծոցերի ճանաչումը քարտեզի միջոցով 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Ասիայի ափերը ողողող ծովերի ու ծոցերի աշխարհագրական բաշխման իմացությունը քարտեզի միջոցով
15. Եվրոպայի ծովերի և ծոցերի ճանաչումը քարտեզով 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Եվրոպայի ափերը ողողող ծովերի և ծոցերի աշխարհագրական բաշխման իմացությունը քարտեզի միջոցով
16. Եվրասիայի նեղուցների ու ջրանցքների ճանաչումը քարտեզով 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 6Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Եվրասիայի ափերը ողողող նեղուցների ու ջրանցքների աշխարհագրական բաշխման իմացությունը քարտեզի միջոցով

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք Եվրասիայի աշխարհագրական դիրքը և ափագիծը թեմայից 00:08:00 միջին 11Մ. Վարժանքը միտված է ամրապնդելու Եվրասիայի աշխարհագրական դիրքը և ափագիծը թեմայի վերաբերյալ գիտելիքները

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք Եվրասիայի աշխարհագրական դիրքը և ափագիծը թեմայից 00:20:00 միջին 20Մ. Տնային աշխատանքը միտված է ամրապնդելու Եվրասիայի աշխարհագրական դիրքը և ափագիծը թեմայի վերաբերյալ գիտելիքները
2. Ստուգողական աշխատանք Եվրասիայի աշխարհագրական դիրքը և ափագիծը թեմայից 00:20:00 միջին 23Մ. Ստուգողական աշխատանքը միտված է ստուգելու Եվրասիայի աշխարհագրական դիրքը և ափագիծը թեմայի վերաբերյալ գիտելիքները

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը