Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Համաշխարհային օվկիանոսի ծովերը

Բարդություն հեշտ

1
2. Օվկիանոսներին պատկանող ծոցերը

Բարդություն հեշտ

1
3. Օվկիանոսների ճանաչումը քարտեզով

Բարդություն հեշտ

2
4. Օվկիանոսների որոշումը բնութագրիչներով

Բարդություն միջին

3
5. Օվկիանոսների ջրաջերմային առանձնահատկությունները

Բարդություն միջին

4
6. Օվկիանոսների միջև սահմանները

Բարդություն միջին

3
7. Խաղաղ օվկիանոս

Բարդություն բարդ

5
8. Հնդկական օվկիանոս

Բարդություն բարդ

5
9. Ատլանտյան օվկիանոս

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար