Լրացրեք, թե հետևյալ օվկիանոսներից որի՞ տարածքում է աղիությունը հասնում \(42\) գ/լ: