Բնութագրիչ առանձնահատկությամբ որոշեք օվկիանոսը և գրեք դրա միայն անվանումը՝
 
Այն անմիջական կապ չունի միայն Հյուսիսային Սառուցյալ օվկիանոսին`  օվկիանոս