Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

2Մ.
1.Arctic_Ocean_relief.png
 
2.280px-Atlantic_Ocean_satellite_image_location_map.jpg
 
3.Screenshot_2.png
 
4.444px-Pacific_Ocean_laea_relief_location_map.jpg
 
Նկարներում պատկերված օվկիանոսների անվանումները նշեք նրանց համարների հետևյալ հաջորդականությամբ՝ \(3;2;4\)
 
Պատ. 1.  օվկիանոս
 
Պատ. 2.  օվկիանոս
 
Պատ. 3.  օվկիանոս