Գտեք, թե ո՞ր օվկիանոսին է պատկանում Մեծ Ավստրալական ծոցը: