Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Օվկիանոսներ Նյութը նվիրված է Օվկիանոսների առանձնահատկությունների նկարագրությանը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Համաշխարհային օվկիանոսի ծովերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու օվկիանոսների բաղկացուցիչ մաս կազմող ծովերի որոշակի օվկիանոսներին պատկանելության իմացությունը
2. Օվկիանոսներին պատկանող ծոցերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու ծոցերի օվկիանոսներին պատկանելության իմացությունը
3. Օվկիանոսների ճանաչումը քարտեզով 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու օվկիանոսների իմացությունը քարտեզի և ուրվագծի միջոցով
4. Օվկիանոսների որոշումը բնութագրիչներով 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու օվկիանոսների հիմնական առանձնահատկությունների իմացությունը
5. Օվկիանոսների ջրաջերմային առանձնահատկությունները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու օվկիանոսների աղիության, ջերմային պայմանների ու դրանք պայմանավորող գործոնների իմացությունը
6. Օվկիանոսների միջև սահմանները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Համաշխարհային օվկիանոսի մասերի միջև սահմանների իմացությունը
7. Խաղաղ օվկիանոս 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Խաղաղ օվկիանոսի իմացությունը որպես Համաշխարհային օվկիանոսի մաս
8. Հնդկական օվկիանոս 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Հնդկական օվկիանոսի տեղն ու դերը Հմաշխարհային օվկիանոսում, ինչպես նաև Հնդկական օվկիանոսի առանձնահատկությունների իմացությունը
9. Ատլանտյան օվկիանոս 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Ատլանտյան օվկիանոսի վերաբերյալ գիտելիքները

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք Համաշխարհային օվկիանոս թեմայից 00:05:00 միջին 9Մ. Վարժանքը միտված է ամրապնդելուՀամաշխարհային օվկիանոս թեմայի վերաբերյալ գիտելիքները

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք Համաշխարհային օվկիանոս թեմայից 00:20:00 միջին 13Մ. Տնային աշխատանքը միտված է ամրապնդելու Համաշխարհային օվկիանոս թեմայի վերաբերյալ գիտելիքները
2. Ստուգողական աշխատանք Համաշխարհային օվկիանոս թեմայից 00:25:00 միջին 11Մ. Ստուգողական աշխատանքը միտված է ստուգելու Համաշխարհային օվկիանոս թեմայի վերաբերյալ գիտելիքները