Ընտրեք, թե Հնդկական օվկիանոսի վերաբերյալ ո՞ր պնդումն է սխալ՝