Նշեք, թե Խաղաղ օվկիանոսի վերաբերյալ ո՞ր պնդումն է ճիշտ: