Բարդության աստիճանը
00:05:00
1. Համաշխարհային օվկիանոսի ծովերը 1Մ.
2. Օվկիանոսներին պատկանող ծոցերը 1Մ.
3. Օվկիանոսների որոշումը բնութագրիչներով 3Մ.
4. Օվկիանոսների ջրաջերմային առանձնահատկությունները 4Մ.