Նշեք, թե ո՞ր օդային զանգվածն է տիրապետող ամբողջ Եվրոպայի տարածքում: