Նկարագրով որոշեք կլիմայական մարզը:
 
Բարեխառն կլիմայական գոտու այդ մարզում ձմեռները մեղմ են, հիմնականում դրական ջերմաստիճաններով, իսկ ամառները զով՝ մինչև \(+20\)° C միջին ջերմաստիճաններով:
 
 կլիմայի մարզ