Ավելացրեք տեքստում բաց թողնված բառերը:
 
Ճապոնական ծովի ավազանը գտնվում է   կլիմայական գոտու  կլիմայի մարզի սահմաններում: