Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Եվրասիայի կլիմայի ընդհանուր բնութագիր Նյութը նվիրված է Եվրասիայի կլիման պայմանավորող գործոնների և կլիմայական առանձնահատկությունների վերլուծությանը
2. Եվրասիայի կլիմայական գոտիներն ու մարզերը Նյութը նվիրված է Եվրասիայի կլիմայական գոտիների և մարզերի աշխարհագրական բնութագրին

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Եվրասիայի ափերի մոտով անցնող օվկիանոսային հոսանքները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Եվրասիայի ափերի մոտով անցնող օվկիանոսային հոսանքների և կլիմայի վրա դրանց ազդեցությունների իմացությունը
2. Եվրասիայի կլիմայական գոտիների աշխարհագրական բաշխումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Եվրասիայի կլիմայական գոտիների աշխարհագրական բաշխման առանձնահատկությունների իմացությունը
3. Եվրասիայի կլիմայի առանձնահատկությունները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Եվրասիայի կլիմայական առանձնահատկությունների և դրա պատճառների իմացությունը
4. Եվրասիայի մթնոլորտային շրջանառությունը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Եվրասիայի տարածքում տիրապետող օդային զանգվածների և քամիների իմացությունը
5. Եվրասիայի կլիմայական մարզերի բնութագիրը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Եվրասիայի կլիմայական մարզերի բնութագրերի իմացությունը
6. Եվրասիայի կլիմայական մարզերի աշխարհագրական տարածվածությունը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Եվրասիայի կլիմայական մարզերի աշխարհագրական բաշխման իմացությունը
7. Եվրասիայի կլիմայական գոտիների բնութագիրը 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Եվրասիայի կլիմայական գոտիների իմացությունը հիմնական բնութագրիչների միջոցով
8. Արեգակնային ճառագայթման տարբերությունները Եվրասիա մայրցամաքում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու Եվրասիայի տարբեր հատվածներում արեգակնային ճառագայթման ուժգնության փոփոխությունների ընկալումը
9. Եվրասիայի կլիմայական գոտիների և մարզերի ճանաչումը կլիմագրամների միջոցով 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 8Մ. Վարժությունը միտված է ստուգելու կլիմագրամների միջոցով տարածքի կլիմայական գոտին և մարզը որոշելու հմտությունը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք Եվրասիայի կլիման թեմայից 00:07:00 միջին 8Մ. Վարժանքը միտված է Եվրասիայի կլիման թեմայի վերաբերյալ գիտելիքների ամրապնդմանը

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք Եվրասիայի կլիման թեմայից 00:20:00 միջին 9Մ. Տնային աշխատանքը միտված է ամրապնդելու Եվրասիայի կլիման թեմայի վերաբերյալ գիտելիքները
2. Ստուգողական աշխատանք Եվրասիայի կլիման թեմայից 00:20:00 միջին 20Մ. Ստուգողական աշխատանքը միտված է ստուգելու Եվրասիայի կլիման թեմայի վերաբերյալ գիտելիքները

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը