Առանձնացրե՛ք, թե տրված տարբերակներից ո՞ր պնդումն է սխալ: