Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Մետաղաձուլություն, մեքենաշինություն

Բարդություն հեշտ

2
2. Սննդի արդյունաբերությունը

Բարդություն հեշտ

2
3. Սև մետաղաձուլության տեղաբաշխումը. քարտեզ

Բարդություն միջին

3
4. Ո՞ր պնդումն է սխալ

Բարդություն միջին

4
5. Արդյունաբերության ճյուղային կառուցվածքը

Բարդություն միջին

4
6. Քամիների վարդ

Բարդություն բարդ

6
7. Մեքենաշինություն

Բարդություն բարդ

5.5

Նյութեր ուսուցչի համար