Առանձնացրու՛ ճիշտ պատասխանների զույգը:
 
Երկաթաքարի արդյունահանմամբ առաջատար երկրներն են