Նշի՛ր ճիշտ տարբերակը:
 
Հանքային ռեսուրսների խմբերից է  :