Նշի՛ր ճիշտ պատասխանը:
 
Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի ընդհանուր մակերեսի և կառուցվածքի մասին կարելի է ասել, որ...