Նշի՛ր ճիշտ պատասխանը:
 
Ըստ ծագման բնական ռեսուրսների ո՞ր խմբին է (են) պատկանում ածուխը