Ընտրի՛ր այն բնական ռեսուրսները, որոնք գործնականում անսպառ են են: