Երկրի նավթի պաշարները կազմում են 2500 մլն տ, իսկ տարեկան արդյունահանում են 73 մլն տ նավթ:
 
Գտե՛ք, թե քանի՞ տարի կբավականացնեն նավթի պաշարները, եթե պահպանվեն արդյունահանման տրված ծավալները: Գրե՛ք միայն ամբողջ թվերը:
 
 տարի