Առանձնացրե՛ք այն ապարները, որոնք ունեն փոխակերպային ծագում:
 
Ճիշտ պատասխանները գրեք ցանկում տրված հանդիպման հաջորդականությամբ, առանձացրե՛ք միայն ստորակետով, առանց բացատի օրինակ՝ կերակրի աղ,կավ:
 
կավիճ, կվարց, մարմար, կավ, տուֆ, գրանիտ, խճաքար