Գտի՛ր Մեծ Բրիտանիայի բնակչության մեկ շնչին ընկնող ածխի պաշարները, եթե երկրի բնակչության թիվը 65.1 մլն մարդ է, իսկ ածխի պաշարները՝ 228:
 
Մեկ շնչին բաժին է ընկնում  տ ածուխ: