Առանձնացրու՛ զույգեր տրված բնական ռեսուրսներից (պայմաններից) և նրանց կիրառման բնագավառներից՝ գրելով նրանց համապատասխան թվերը (օր.՝ 1 և 3):
 
Տարբերակներ`
 
1
2
3
images (11).jpgimages (6).jpgdownload (7).jpg
 
Մեկ տարբերակն ավերլորդ է:
 
բնական պայմանները  (ռեսուրսները) 
կիրառման բնագավառներ
 
(պատասխաններ)
download (1).jpg
ոսկու հանքաքար.jpg