Հաշվել Ղազախստանի ածխի պաշարներով ապահովվածությունը՝ ըստ բնակչության մեկ շնչին ընկնող ցուցանիշի, եթե նրա բնակչության թվաքանակը 17.8 մլն մարդ է, իսկ ածխի ընդհանուր պաշարները՝ 33600 մլն տ: 
 
Կլորացումը՝ թվի տասնորդականի ճշգրտությամբ:
 
 տ ածուխ 1 շնչին
 
Քանի՞ տարի կբավարարեն ածխի պաշարները, եթե պահպանվեն արդյունահանման ներկայիս ծավալները (տարեկան արդյունահանվում է 124 մլն տ ածուխ): Պատասխանը՝ ամբողջական թվով:
 
 տարի