Բարդության աստիճանը
00:07:00

Առաջադրանքների ցանկ:

9Մ.
1. Սպառվող և անսպառ բնական ռեսուրսներ 2Մ.
2. Ապարների ծագումը 4Մ.
3. Բացարձակ ռեսուրսապահովվածություն 3Մ.