Բարդության աստիճանը
00:08:00

Առաջադրանքների ցանկ:

10Մ.
1. Բնական աճի (բացարձակ ցուցանիշ) որոշում ծնելիության և մաահացության ցուցանիշներով 1Մ.
2. Աշխատանք աշխարհի բնակչության բնական աճի քարտեզով 5Մ.
3. Բնակչության թվի որոշում (մեկ տարի հետո) բնական աճի միջոցով 4Մ.