Որոշե՛ք, թե տրված երկրներից ո՞րն է առավել խտաբնակ: Պատասխանը հիմնավորեք հաշվարկով:
 
Երկիր
Տարածք՝ հզ կմ² 
Բնակչության թիվ՝ հզ մարդ
Իսպանիա49846000
Ֆրանսիա55064600
 
ա. Առաջին երկրի բնակչության միջին խտությունը կլինի՝  մարդ/կմ²
 
բ. Երկրորդ երկրի բնակչության միջին խտությունը կլինի՝  մարդ/կմ²
 
գ. Այսպիսով, առավել խտաբնակ է՝