Արդյո՞ք լավ գիտես աշխարհի բնակչության մեծ կուտակման արեալները:
 
Պատասխանի՛ր՝ ո՞ր տարածքներն են մտնում հետևյալ արեալի մեջ՝ ԱՄՆ-ի հյուսիս-արևելք, Մեծ լճերի ավազան
 
Պատասխան՝