Առանձնացրու՛ ճիշտ տարբերակը:
 
Միգրացիայի դրդապատճառները կարող են լինել