Տարեսկզբին երկրի բնակչության թիվը 2000000 էր, իսկ բնական աճը՝ 1.1 %: Մինչև տարեվերջ երկիր է ներգաղթել 500000 մարդ, իսկ արտագաղթել՝ \(0\): Որոշի՛ր բացարձակ բնական աճը:
 
 մարդ
 
Հաշվարկի՛ր, թե որքա՞ն կլինի բնակչության թիվը տարեվերջին, եթե բնական աճի ցուցանիշը չի փոփոխվել:
 
Պատասխանել՝  մարդ