Ներկայումս Ա երկրի բնակչության թիվը 214000000 մարդ է: Երկրում ծնելիության բացարձակ ցուցանիշը կազմել է 5200000 մարդ, իսկ մահացությանը՝ 998000
 
ա. Որոշի՛ր բնակչության բացարձակ բնական աճը`  մարդ և հարաբերական բնական աճը \(1000\) մարդու հաշվով`  (այն թվերի համար, որոնք ունեն մնացորդ, կլորացումը կատարել մինչև տասնորդական, մնացորդը գրելիս օգտագործել ստորակետի նշանը: Օրինակ 10,5)
 
Տարվա ընթացքում Ա երկիր ներգաղթողների թիվը կազմել է 44000, իսկ արտագաղթողների թիվը՝ 6700 մարդ:
 
բ. Որոշի՛ր մեխանիական շարժը`  մարդ
 
գ. Հաշվարկի՛ր, թե որքա՞ն կլինի երկրի բնակչության թիվը \(1\) տարի անց, եթե պահպանվեն բնական և մեխանիկական շարժերի ներկայիս տեմպերը`  մարդ: