Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

8Մ.
Ա երկրի բնակչության թիվն 1200000 է, իսկ տարածքը` 70000 կմ²:
Բ երկրի բնակչությունն 1500000 է, տարածքը՝65000 կմ²:
 
Որոշել, թե ո՞ր երկրին ավելի խտաբնակ կլինի \(1\) տարի անց, եթե Ա երկիր ներգաղթել են 25000 մարդ, իսկ Բ երկիր՝ 25000 մարդ:
  
Թվերը կլորացնել տասնորդական թվի ճշտությամբ:
  
ա. Հաշվել Ա երկրի բնակչության թիվը \(1\) տարի անց.   մարդ
 
բ. Հաշվել Ա երկրի բնակչության միջին խտությունը.   մարդ/կմ²
 
գ. Հաշվել Բ երկրի բնակչության թիվը \(1\) տարի անց.    մարդ
 
դ. Հաշվել Բ երկրի բնակչության միջին խտությունը.   մարդ/կմ ²
 
ե. Պատասխանե՛լ, թե ո՞ր երկիրն ավելի խտաբնակ կլինի \(1\) տարի անց` :