Բարդության աստիճանը
00:07:00
1. Աշխարհի բնակչության խոշոր կուտակման արեալները 3Մ.
2. Համեմատական աշխատանք 3Մ.
3. Բնակչության միջին խտության որոշում բնակչության թվի և տարածքի միջոցով 2Մ.