Երկրի բնակչության թիվը 5500000 է, իսկ գյուղական բնակչությունը կազմում է 42 %-ը: 
 
Նշի՛ր քաղաքաբնակների բացարձակ թիվը: