Տեսություն

Առաջադրանքներ

Թեստեր

1. Վարժանք տարաբնակեցում թեմայից

Բարդություն միջին

7

Նյութեր ուսուցչի համար