Նշի՛ր բաց թողնված հասկացությունը (անունը):
 
Ուրբանիզացման տեմպերը ցածր են ----------- երկրներում:
 
 
Թվային պատասխանները պետք է գրել թվանշաններով: Օրինակ՝ «10», «10-100»