Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

7.5Մ.
Ա երկրի բնակչության թիվը 5870000 է, իսկ քաղաքաբնակների թիվը 4450000 է, իսկ Բ երկրի բնակչության թիվը՝ 7800000, քաղաքաբնակների թիվը՝ 4800000
 
Հաշվեք Ա երկրի ուրբանիզացման մակարդակը:  % (կլորացումը մինչև տասնորդական)
 
Հաշվեք Բ երկրի ուրբանիզացման մակարդակը:  % (կլորացումը մինչև տասնորդական)
 
Նշե՛ք, թե ո՞ր երկրի ուրբանիզացման մակարդակն է ավելի բարձր`
 
 երկիր: