Ա երկրի բնակչության թիվը 5700000 է, իսկ քաղաքաբնակների թիվը 4850000 է, իսկ Բ երկրի բնակչության թիվը՝ 78000000, քաղաքաբնակների թիվը՝ 12450000
 
Հաշվեք Ա երկրի ուրբանիզացման մակարդակը:  % (կլորացումը մինչև տասնորդական)
 
Հաշվեք Բ երկրի ուրբանիզացման մակարդակը:  % (կլորացումը մինչև տասնորդական)
 
Գրե՛ք, թե ո՞ր երկրի ուրբանիզացման մակարդակն է ավելի բարձր`
 
 երկիր: