Նշի՛ր, թե որտե՞ղ են գտնվում աշխարհի խոշորագույն քաղաքները: Ո՞ր պետության տարածքում է գտնվում Նյու Յորք քաղաքը: