Նշի՛ր այն քաղաքը (կամ քաղաքների խումբը), որն աշխարհի խոշորագույն քաղաքներից մեկն է (ըստ բնակչության թվի).