Բարդության աստիճանը
00:05:00
1. Աշխարհի խոշորագույն քաղաքները՝ ըստ բնակչության թվի 2Մ.
2. Քաղաքների խմբավորումը՝ ըստ բնակչության թվի 2Մ.
3. Որոշի՛ր քաղաքաբնակների բացարձակ թիվը գյուղաբնակների թվի միջոցով 3Մ.