Ընտրի՛ր ճիշտ պատասխանը: 
 
Սահմանադրական միապետություն է՝