Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Հանրապետություն

Բարդություն հեշտ

2
2. Պետություններ -հասկացություններ

Բարդություն հեշտ

2
3. Պետությունների խմբավորումը

Բարդություն հեշտ

1
4. Ո՞ր պետության տարածքն է ...

Բարդություն հեշտ

1
5. Միապետություններ

Բարդություն միջին

3
6. Պետությունների դասակարգում

Բարդություն միջին

3
7. Աշխարհի պետություններ-ուրվագծեր

Բարդություն միջին

4
8. Դասավորել երկրներն ըստ տարբեր քանակական և որակական հատկանիշների

Բարդություն միջին

4
9. Աշխարհագրական դիրք-պետություն

Բարդություն բարդ

5
10. Պետական կարգ և կառուցվածք

Բարդություն բարդ

8
11. Մայրաքաղաք- պետական կառավարման ձև

Բարդություն բարդ

7
12. Մայրաքաղաքներ- նկարներ

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար