Գտի՛ր միակ ճիշտ պատասխանը:
 
Տրված շարքում ներկայացված հասկացություններից ո՞րն է առավել չափով վերաբերում (համապատասխանում) «Աշխարհի պետությունների խմբավորմանը» կամ խմբավորման համար օգտագործվող սկզբունքներին՝ հանքային պետություն, սարահարթային պետություն, ավերակ պետություն, դաշտավայրային պետություն, կղզային պետություն:
 
Պատասխան՝